• Bestuur

  Het bestuur van VV de Meeuwen is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. De bestuursleden hebben allemaal hun eigen taken en verantwoordelijkheden:

  Functie VerantwoordelijkePortefeuille
  Voorzitter Adrie de Visser dagelijks bestuur, representatie. Aanspreekpunt voetbalzaken senioren en dames, commerciële zaken, kantine, accommodatie en velden
  Vice-Voorzitter Tim de Kraker dagelijks bestuur, representatie. Aanspreekpunt secretaris, penningmeester, voetbalzaken jeugd
  Secretaris Wies Boogaard dagelijks bestuur, in- en externe correspondentie, ledenadministratie, website en automatisering
  Penningmeester Theo Francke dagelijks bestuur, financiele administratie
  Lid Jan Roelse voetbalzaken senioren en dames
  Lid Marcel Glas commerciële zaken
  Lid Vacature kantinebeheer
  Lid Vacature Voetbalzaken jeugd (tevens jeugdvoorzitter)
  Lid Dave van de Voorde accommodatie en velden

   

  Statuten en Huishoudelijk Reglement VV de Meeuwen vastgesteld op de Algemene ledenvergadering d.d. 25-05-2016.