• Bestuur

  Het bestuur van VV de Meeuwen is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. De bestuursleden hebben allemaal hun eigen taken en verantwoordelijkheden:

  Functie VerantwoordelijkePortefeuille
  Voorzitter Piet Lampert dagelijks bestuur, representatie, evenementen
  Secretaris Wies Boogaard dagelijks bestuur, in- en externe correspondentie, ledenadministratie, website en automatisering
  Penningmeester Theo Francke dagelijks bestuur, financiele administratie
  Lid Jan Roelse voetbalzaken senioren en dames
  Lid Marcel Glas commerciële zaken
  Lid Jan van Sluis kantinebeheer
  Lid Wouter Goedman jeugdzaken (tevens jeugdvoorzitter)
  Lid Adrie de Visser vice voorzitter
  Lid Dave van de Voorde accommodatie en velden

   

  Statuten en Huishoudelijk Reglement VV de Meeuwen vastgesteld op de Algemene ledenvergadering d.d. 25-05-2016.