• De contributie voor het seizoen 2019-2020 zal omstreeks 17 september worden geind middels automatische incasso.
    Wij verzoeken u om voldoende saldo op de rekening te hebben.

    Het bestuur.