• Enquête verenigingstaken 2020-2021

  10 mrt 2020
 • Beste Meeuwenleden, ouders, familie en betrokkenen,

  Voetbalvereniging De Meeuwen drijft sinds haar oprichting op de inzet van vrijwilligers. Het aantal taken neemt toe. Elk jaar zijn er weer vele nieuwe vrijwilligers nodig om alle functies en taken te vervullen en activiteiten te organiseren. Reeds nu hebben wij een tekort aan vrijwilligers en wij verwachten dat dit tekort volgend seizoen alleen maar toeneemt.

  Deze situatie wil het bestuur echt veranderen. Het is van belang dat alle (spelende) leden hun verantwoordelijkheid nemen en als vanzelfsprekend een actieve ondersteunende bijdrage leveren aan het verenigingsleven. Bij de jeugdafdeling wordt al aan alle spelers/speelsters vanaf de JO15 gevraagd om minimaal 4 uren per jaar verenigingstaken uit te voeren. Dit systeem werkt naar volle tevredenheid.

  Daarom willen we alle spelende seniorleden vragen om zich minimaal 3 dagdelen per jaar beschikbaar te stellen voor één of meer verenigingstaken. Door het invullen van de takenenquête kunnen jullie voorkeuren kenbaar worden gemaakt. Zo krijgt het bestuur een overzicht, van waaruit het jullie kan benaderen om zich in te zetten voor onze vereniging. Niet-spelende leden en ouders, of andere sympathisanten, mogen de enquête uiteraard ook invullen. Graag zelfs. Vele handen maken tenslotte licht werk.

  Op dit moment is er dringend behoefte aan hulp bij de volgende activiteiten:

  -          Kantinedienst op zaterdagmiddag en donderdagavond
  -          Schoonmaak en onderhoud van de gebouwen en kantine
  -          Wedstrijden fluiten op zaterdag bij jeugd en senioren
  -          Leiders seniorenteams nieuw seizoen
  -          Leiders en trainers jeugd en damesafdeling
  -          Trainer 2e selectie
  -          Leden TC senioren

  Als de onderstaande link geopend wordt, kan de enquête in gevuld worden.

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_QNHvjH2HvhZ4SodMk0L-uEccFe7h5ZFRCHlobccFqOBzzQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

  Doe dit a.u.b. voor 1 april a.s.
  Wanneer verschillende gezinsleden de enquête invullen, dan kan dezelfde link worden gebruikt.
  Mochten er vragen zijn over een bepaald onderwerp uit de enquête, dan kun je informatie opvragen bij een van onze bestuursleden.


  Met vriendelijke groet,

  Namens Bestuur vv De Meeuwen,

  Piet Lampert,
  Voorzitter