• Instructie verenigingsscheidsrechters.

  10 aug 2019
 • Op donderdag 29 augustus as organiseert Meeuwen een instructieavond voor verenigingsscheidsrechters. Aanleiding: de ( vele) spelregelwijzigingen.
  Bijeenkomst in samenwerking met COVS Walcheren. Aanvang: 19.30 uur.

  Deze uitnodiging is eveneens verstuurd naar andere verenigingen. Uiteraard hopen we op een groot aantal belangstellenden.
  TOT nu TOE is het aantal aanmeldingen (4) te gering om deze avond door te laten gaan.

  Kijk nog even op jullie kalender of je deze avond verplichtingen hebt. Zo niet? Geef je op voor deze ( in mijn ogen) nuttige bijeenkomst.

  Opgave voor 22 augustus!!!

  Het wel of niet doorgaan wordt uiteraard gecommuniceerd via de mail en/of de Meeuwen site.

  Met vriendelijke groet,
  Bram Marcusse
  06-52851078
  brammarcusse@xs4all.nl