• Aanmelden verplicht voor 16 december a.s.
    Aanmelden via: 70jaardemeeuwen@vvdemeeuwen.nl

    Jij komt toch ook  op deze gezellige Feestavond met live muziek?
    Aanvang 21:00   Einde 02:00
     

    Informatie over busvervoer volgt nog via website en weekbrief.