• Namens het bestuur van VV de Meeuwen wens ik al onze leden, vrijwilligers, sponsoren en iedereen die zich verbonden voelt met onze vereniging een gelukkig, sportief en gezond 2021 toe. Ik hoop dat we elkaar snel weer mogen ontmoeten op sportpark D’n Hooghe Hilt.

  Er is momenteel weinig ruimte voor vermaak, sport en het onderhouden van de sociale contacten. De vooruitzichten zijn momenteel nog onvoorspelbaar. Toch probeer ik de moed erin te houden. Dat lukt door te benadrukken wat we nog wel kunnen en mogen.
  De jeugd kan bijvoorbeeld nog gewoon trainen en op zaterdag onderling hun wedstrijd of toernooi spelen.
  De 1e, 2e selectie en de dames kunnen nog trainen in groepjes. Ik heb bewondering voor de trainers, die - met steeds gevarieerde trainingsvormen - de spelers(ters) voorbereiden op de tijd dat ze weer kunnen gaan voetballen.

  We hebben als bestuur in juni afscheid genomen van voorzitter Piet Lampert. Piet is 7 jaar voorzitter geweest. In zijn zittingsperiode waren er diverse sportieve successen van verschillende elftallen en nam VV De Meeuwen het nieuwe complex in gebruik.

  Graag wilde ik Piet nogmaals bedanken in de ledenvergadering. Dit was één van de redenen dat de vergadering zo lang als mogelijk is uitgesteld, in de hoop dat we dit op een “normale” manier konden doen. Door de aanhoudende Corona-maatregelen is dit helaas nog niet gelukt. Het bestuur zal de vergadering binnenkort op een andere veilige manier organiseren. Ik vraag jullie hier begrip voor.

  De crisis raakt de vereniging ook financieel. De inkomsten uit de kantine zijn er niet. Grote investeringen zijn voorlopig in de wacht gezet. Er zijn plannen voor led verlichting op het trainingsveld en een nieuw entreehokje, maar deze plannen lopen ook even vertraging op.

  Ik ben in deze tijd wel heel erg blij met de sponsoren, die de club veelal blijven steunen én alle leden die plichtsgetrouw hun contributie afdragen.

  Met een 6e plaats bij de actie Rabo Clubsupport werd de kas aangevuld met maar liefst 1759,16 Euro. Dat kunnen we goed gebruiken in deze tijd. Dank voor jullie stem!

  Veel leden en betrokkenen missen de gezelligheid. Het samenzijn rondom de wedstrijden en trainingen.
  Ik hoop dat de versoepelingen niet lang op zich laten wachten, zodat we stapje voor stapje in de goede richting kunnen gaan. Ik denk dat ik ook namens jullie spreek als ik zeg dat we allemaal weer graag willen voetballen!

  Namens het bestuur bedank ik iedereen voor zijn of haar inzet in het afgelopen jaar.

  Ik wens jullie een gelukkig, groen-wit en vooral gezond 2021 toe!

  Met vriendelijke groet,
  Adrie de Visser,
  Voorzitter VV de Meeuwen