• OVER VV de Meeuwen

 • Voetballen: prestatief en recreatief
  Voetballen, dat is ons ding. Jonge mensen leren voetballen, dat is wat we willen. Daar ligt onze basis. Trainen en voetballen in competitieverband tegen andere verenigingen. Voor elk lid: mini, pupil, junior en senior, is er een zevental of een elftal. Iedereen speelt op zijn of haar niveau. Liefst prestatief (winnen is geen ‘vies’ woord) of zomaar voor de fun (recreatief).

  De ontwikkeling als vereniging
  De vereniging is gezond en bruist. Er zijn veel verenigingsactiviteiten, er is sfeer en een grote saamhorigheid. De maatschappelijke functie is groot. Veel jongens en meisjes kiezen er voor om bij de Meeuwen te voetballen. Aan de onderkant is er wel aanwas, hoewel we wel enige krimp merken omdat er nu eenmaal minder kinderen geboren worden. De Meeuwen wil haar jeugd iets kunnen bieden. Randvoorwaarden die hierbij een rol spelen zijn onder meer:

  – het bieden van een goede jeugdopleiding (voetbalvaardigheid)
  – voldoende aandacht voor evenementen/activiteiten buitenom het voetballen geven (meer dan voetbal alleen)
  – het bewaken van normen en waarden binnen de vereniging om verloedering tegen te gaan (” gewoon” doen hoort er bij)
  – het aantrekken/behouden van kwalitatief goede jeugdtrainers die de jeugd leren voetballen
  – voldoende vrijwilligers die als leider, grensrechter, jeugdbestuurslid etc. willen optreden (kader)
  – het hebben van een bestuurlijke organisatie die breed en stevig is en continuïteit biedt
  – het aantrekken/behouden van hoogwaardige onderwijsvoorzieningen in Zeeland (externe factor)

  De jeugd is onze toekomst

  De jeugdopleiding is erg belangrijk. De jeugd is ‘het kapitaal’ van de club. Die koesteren en begeleiden we. Naar de jeugdafdeling gaat geld en aandacht. Onze jeugd goed leren voetballen is een van de belangrijkste doelen van de vereniging.

  Zonder fratsen – doe maar gewoon
  ‘De Meeuwen’ is allereerst een voetbalclub zonder fratsen. ‘Doe maar gewoon’ is ons motto. Elk lid is gelijk en heeft dezelfde rechten (maar ook plichten). We verwachten van onze leden zelfwerkzaamheid. Samen zijn we de vereniging!

  De leden vormen de vereniging
  Lid van De Meeuwen zijn is niet vrijblijvend. Zo verwachten wij van leden boven de 15 jaar dat zij meehelpen bij het verenigingswerk. Ook ouders van jongere kinderen dragen hun steentje bij de verenigingsactiviteiten. Assisteren bij trainingen, rijden met het elftal naar uitwedstrijden etc. Betrokkenheid is goed en ook hard nodig om alles draaiende te houden.

  Sociaal-maatschappelijk van betekenis
  De Meeuwen vervult in Zoutelande en omgeving een belangrijke sociaal/maatschappelijke functie. Dat willen we zo houden! Veel mensen zijn direct (als vrijwilliger) of indirect (als supporter, donateur of sponsor) betrokken bij de club. Het voetbalcomplex/de kantine is een uitstekend ontmoetingspunt voor iedereen die de club een warm hart toedraagt.