• Privacyverklaring AVG

  Privacyverklaring AVG V.V. de Meeuwen

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  V.V. de Meeuwen verwerkt persoonsgegevens van de betrokken leden, vrijwilligers, sponsoren en donateurs doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Naam, adres, postcode, woonplaats;
  • Geboortedatum en plaats
  • Geslacht;
  • IBAN nummer;
  • Pasfoto (noodzakelijk voor spelerspas KNVB)
  • ID nummer;
  • BSN (voor werknemers);
  • Emailadres en telefoonnummer;
  • eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@vvdemeeuwen.nl, om de situatie op te lossen.

  Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar secretaris@vvdemeeuwen.nl

  Waarom we gegevens nodig hebben
  V.V. de Meeuwen verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
  • Registratie van het lidmaatschap;
  • De aanmelding in Sportlink (KNVB)voor speelgerechtigde leden;
  • De inning van contributie;
  • Voor het werknemersbestand van betaalde krachten;
  • Voor het bestand van vrijwilligers;
  • Voor het bestand van donateurs;
  • Voor het bestand van sponsoren;
  • Relatiebeheer;
  • Informeren over clubactiviteiten
  • het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de onze organisatie, medewerkers en leden.

  Hoe lang we gegevens bewaren
  V.V. de Meeuwen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht 7 jaar te bewaren na einde lidmaatschap. (Datum uitschrijving + 7 jaar).

  Delen met anderen
  V.V. de Meeuwen verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens middels de verplichte applicatie van de KNVB, Sportlink. Met behulp van deze gelijknamige applicatie wordt de ledenadministratie gedaan en worden de wedstrijdformulieren ingevuld

  V.V. de Meeuwen deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van de eigen vereniging voor contactmomenten indien nodig.

  Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

  In kaart brengen websitebezoek
  V.V. de Meeuwen maakt geen gebruikt van technische, functionele en analytische cookies op de website: https://www.vvdemeeuwen.nl.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@vvdemeeuwen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. V.V. de Meeuwen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Beveiliging
  V.V. de Meeuwen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@vvdemeeuwen.nl