• Uitloting certificaten 25 oktober 2018.

  29 okt 2018
 • In 2013 heeft VV De Meeuwen certificaten uitgegeven ten behoeve van de nieuwbouw van het sportcomplex. De certificaten zijn op naam gesteld en voorzien van een doorlopende nummering. Door VV De Meeuwen is een register bijgehouden waarin het laatst bekende adres van de certificaathouder is vermeld.

  Uitloting heeft voor de 1e maal plaatsgevonden in de voorjaarsledenvergadering op 25 mei 2016. De trekking is verricht door twee Meeuwenleden.

  Vanaf het jaar 2016 wordt jaarlijks 7,7% van het oorspronkelijk bedrag uitgeloot naar rato verdeeld over de certificaten van € 500,00 en € 100,00. Er zijn 62 certificaten van € 500,00 uitgegeven en 159 certificaten van € 100,00 waarvan een deel inmiddels is gedoneerd.

  Jaarlijks worden 5 certificaten van € 500,00 uitgeloot en 12 certificaten van € 100,00. Het Bestuur kan besluiten jaarlijks meer certificaten uit te loten.

  Het reglement geeft aan dat na uitloting van het certificaat de houder het recht heeft om af te zien van aflossing. Het certificaat kan dan worden omgezet in een donatie. Aflossing van de certificaten die zijn uitgeloot geschiedt tegen overdracht van het originele certificaat. Wanneer een certificaat 6 maanden na uitloting nog niet ter aflossing aan het Bestuur is aangeboden vervalt het recht op aflossing.

  De volgende certificaten van € 500,00 zijn op 25 oktober 2018 uitgeloot: 1006, 1010, 1017, 1037, 1049

  De volgende certificaten van € 100,00 zijn op 25 oktober 2018 uitgeloot: 1, 5, 7, 28, 52, 55 69, 87, 100, 111, 112, 149

  De houders van de certificaten die zijn uitgeloot krijgen persoonlijk bericht (behalve de houders die te kennen hebben gegeven dat zij hebben gedoneerd).

  Het originele certificaat dient te worden aangeboden aan de penningmeester Theo Francke, Langendam 13, 4374AA Zoutelande inclusief rekeningnummer waarna betaling op dit rekeningnummer zal plaatsvinden. Indien de certificaathouder beslist om tot donatie over te gaan kan dit op het originele certificaat worden aangegeven.

  Namens het Bestuur van VV De MeeuwenT
  heo Francke, penningmeester