• Uitnodiging algemene ledenvergadering (21-10)

  18 sep 2019
 • Aan de leden van voetbalvereniging de Meeuwen.

  Beste leden,

   

  Het bestuur van de VV de Meeuwen nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op maandag 21 oktober 2019 om 20.30 uur in de kantine van ons voetbalcomplex aan de Westkapelseweg 24 te Zoutelande.

   

  De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

  1. Opening

  2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering seizoen 2018-2019
  d.d. 23 oktober 2018 (wordt bijgevoegd bij uw persoonlijke e-mail uitnodiging)

  3.  Ingekomen stukken en mededelingen
  Deze moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van deze vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris (Majoorwerf 17C, Zoutelande)

  4. Voorstellen van de leden.
  Deze moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van deze vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris (Majoorwerf 17C, Zoutelande)

  5. Jaarverslag secretaris seizoen 2018-2019
  Wordt bijgevoegd bij uw persoonlijke e-maildeze uitnodiging

  6. Financieel verslag seizoen 2018-2019, verslag en verkiezing kascontrolecommissie
  Wordt bijgevoegd bij uw persoonlijke e-maildeze uitnodiging

  7. Begroting seizoen 2019-2020
  Wordt bijgevoegd bij uw persoonlijke e-maildeze uitnodiging

  8. Vaststellen contributie
  De contributie voor het seizoen 2019-2020 is in de vorige ALV vastgesteld op:  

  Rustend lid – senior € 50,00

  Rustend lid – Junior € 30,00

  Spelend lid – Senior € 150,00

  Spelend lid – JO19 en JO17 € 125,00

  Spelend lid – JO15, JO13 en JO11 € 100,00

  Spelend lid – JO9 en JO7 € 90,00


  Het bestuur stelt voor om de contributie voor het seizoen 2020-2021 vast te stellen als volgt:

  Rustend lid – 19 jaar en ouder € 50,00

  Rustend lid – tot 19 jaar € 30,00

  Spelend lid – 19 jaar en ouder € 155,00

  Spelend lid – 15 tot 19 jaar € 130,00

  Spelend lid – 9 tot 15 jaar € 105,00

  Spelend lid – tot 9 jaar € 95,00

   

  9. Uitloten ledencertificaten
  Er worden uit de vergadering twee leden gevraagd om de nummers te trekken.

  Zij trekken 5 nummers tussen de 1000 en 1061, uitgezonderd 1027/1009/1019/1011/1038/1057/1015/1001/1059/1022/1017/1037/1006/1049/1010 welke eerder al zijn uitgeloot

  En zij trekken 12 nummers tussen de 1 en 159, uitgezonderd 158/101/136/123/61/157/70/31/131/148/12/16/21/141/53/82/34/119/32/126/116/48/67/156/112/111/7/1/ 87/69/52/55/149/100/28/5 welke eerder al zijn uitgeloot

  10. Voetbalzaken

  11. Bestuursbeleid

  -          Aftredend en niet herkiesbaar is Tim de Kraker in de functie van secretaris

  -          Het bestuur stelt voor om Wies Boogaard te benoemen als secretaris

  -          Aftredend en niet herkiesbaar is Piet Lampert in de functie van voorzitter

  -          Er is een vacature voor de functie van voorzitter

  -          Adrie de Visser zal zijn rol als jeugdvoorzitter neerleggen, en in het bestuur actief blijven in de functie bestuurslid

  -          Het bestuur stelt voor om Wouter Goedman te benoemen in de functie van jeugdvoorzitter

  -          Protocol erelidmaatschap

  12. Rondvraag

  13. Sluiting

  De vergaderstukken behorende bij deze agenda liggen op 21 oktober 2019 vanaf 19:30 uur ter inzage in de kantine.

  Wij wijzen u er op, dat volgens de statuten één vijfde van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig moet zijn. Als dat niet het geval is, zal op dezelfde avond een nieuwe vergadering worden gehouden.

  Met vriendelijke groet,
  Namens het bestuur,
  Tim de Kraker
  Secretaris